จำหน่ายเทปกาวและกาวอุตสาหกรรม

เดือน กรกฎาคม 2563 

OPP TAPE Cheetah น้องใหม่ 

ราคาพิเศษ (10ลังขึ้นไป)